Правна рамка

Правна рамка


Правна рамка

Съвременният бизнес се подчинява на писани правила /закони, правилници, договорености и др./, както и на установените търговски практики и обичаи.

 

Този правен справочник е опит да се обхване в логически ред основната част от стъпки, извлечени на базата на нашия опит, които всеки инвеститор вероятно следва, развивайки инвестиционното си намерение от идея до реализиран проект. Започнали сме с първоначалните стъпки като решение за инвестиране и необходимите за това документи, създаване на компания и т.н. В лявата част на тази страница може да намерите съответните глави. Отваряйки ги ще може да получите достъп до по-детайлна информация.

 

Целта на този правен справочник е да даде обща и необвързваща информация.  В случай, че забележите неточности или имате коментари, ще се радваме да получим Вашето мнение.

 

Радваме се, че проявявате интерес към инвестиция в България.

Translate »