Климат

Климат

Климат


Климат

Климатът на България е умереноконтинентален, с четири сезона, като в районите на юг и Черноморието климатът се доближава до средиземноморския. Той се влияе от нахлуването на субтропични въздушни маси. От северната част към България навлизат хладни, арктически маси въздух, причиняващи моментни захлаждания.

Средните температури варират през годината от 0 C˚ до 23 C˚.

Най- високи са температурите през юли и август.

Посоките на ветровете са много разнообразни. Значителни за страната са североизточните ветрове, носещи топли и сухи континентални въздушни маси. През пролетта и лятото бризът има съответно разхлаждащ и затоплящ ефект.

Средните годишни стойности на валежите варират между 500 мм в равнините и 1 400 мм в планинските райони.

Вашият коментар

Translate »