Икономика

Икономика

Икономика


Икономика

Стратегическо местоположение на България в центъра на Югоизточна Европа, пресичана от главните пътища от Европа към Близкия изток и Азия

 • България има стратегическо географско положение, което осигурява достъп до следните позари:
  • Югоизточна Европа – бързо растящ пазар със 122 млн. потребители
  • ЕС – България предлага най-ниски разходи за бизнес и живот и безмитен достъп до пазар с 500 млн. потребители
  • ОНД, Близкия изток и Северна Африка
 • България предлага добра комбинация от политическа и макроикономическа стабилност и стимули за инвеститорите:
  • Стабилна парламентарна демокрация, членство в ЕС, НАТО и СТО
  • Българският лев е фиксиран към еврото съгласно договореностите на валутен борд
  • Най-ниски данъци и най-ниски разходи за работна сила в ЕС, съчетани със специални насърчителни мерки за инвеститоритекономика
  • Финансиране от ЕС – над 8 млрд. евро от фондове на ЕС през следващите години
Важни икономически показатели (2014)
БВП в млрд. евроИзнос в млрд. евроНетни ПЧИ в % от БВП 42,122,13.2
Ръст на БВП в %Безработица в %Инфлация в % 1.710.6-1.6
Бюджетен дефицит в % от БВПВъншен дълг в % oт БВПБаланс на текущата сметка в % от БВП -1,518,90.0
Дългосрочен кредитен рейтингMoody’s: Baa2 стабиленS&P: BB+ стабиленFitch: BBB- стабилен

Източник: БНБ, Eurostat

 

 

Източник: БНБ

 

Източник: БНБ

 

Данъци:


Източник: Worldwide text

 

Образование в България:

 

Средно около 60,000 студенти се дипломират всяка година

Вашият коментар

Translate »